FEN İŞLERİ ÖRNEK DİLEKÇE VE FORUMLARI

Yapı Kullanma İzin Belgesi Verilmesi 

İlave Kat Talebi

18. Madde

Tevhid-İfraz-Parselasyon

İhdas

İmar Durumu (imar çapı)

Arsa Satışı Talebi

Takas

Kat İrtifakı

Kat Mülkiyeti

Muvakkat (geçici) Ruhsat

Yenileme Ruhsatı

Tadilat Ruhsatı

Yol Açımı

 

ZABITA MÜDÜRLÜĞ ÖRNEK DİLEKÇE VE FORUMLARI

İşyeri Açma ve İşletme Ruhsatı Tüzel Kişi için

İşyeri Açma ve İşletme Ruhsatı Gerçekl Kişi için

Servis Aracı İzin Belgesi

(Güzergah Belgesi)

Servis Plakası Araç Yenileme

Servis Aracı İzin Belgesi

 SU İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEK DİLEKÇE VE FORUMLARI

1-İlk Abone işlemleri dilekçesi

3-Kiracı dilekçesi

3-Devir dilekçesi

3-Sayaç değiştirme dilekçesi

1-Abone Kapatma Dilekçesi

3-Açma dilekçesi

 
 

GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ  ÖRNEK DİLEKÇE VE FORUMLARI

Hafta Tatili Ruhsatı için

Asker Aile Yardımı

Gayrisıhhi Müessese İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

 

 

   EMLAK VE ÇTV ŞEFLİĞİ ÖRNEK DİLEKÇE VE FORUMLARI

Emlak Değeri Tespiti

Mal Kaydı Araştırması

 
 HİZMET STANDARTLARI DENETİM FORMU  
 HİZMET ENVANTERİ TABLOSU