Site içi Arama 

 

 

 

  MECLİS GÜNDEMİ 

T.C.
KİLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü   
 

         

Sayın Meclis Üyesi

Belediyemiz Meclisi 2017 yılı Mart ayı olağan toplantısını yapmak üzere aşağıda belirtilen gündem maddeleri ile 06/03/2017 Pazartesi günü saat 14.00'de Belediyemiz Meclis toplantı salonunda toplanacaktır.

Belirtilen tarihteki meclis toplantısına katılmanızı rica eder saygılar sunarım.

 

GÜNDEM:

I-Açılış ve Yoklama
2-Araç Hibesi :


I adet Cenaze Nakil Aracının Elbeyli Belediyesine bedelsiz olarak hibesi.
 

3-Hisse Satışı:

İlimiz Bölük Mah. ada: 2353, parsel: 346' da kayıtlı 222,86 nü lik taşınmazın 2237/22286 hisseye karşılık gelen 22,37 m2 lik hisse sahibi Ayşe Dilek GÖKÇEN' nin belediyemize ait olan 20049/22286 hisseye karşılık gelen 200,49 ın2 lik kısmı satın alma talebi.

4-İmar Plan Değişikliği:

İlimiz Şıhabdullah Mah. ada: 2262, parsel: 6 da bulunan taşınmaz için Hava Günsan DOĞAN vekili Ömer YEŞİLBAĞ' m belediyemize müracaat ederek taşınmazın konut alanından tamamının ticaret alanına dönüştürülmesi talebi.

5-Fen İşleri Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği:

Fen İşleri Müdürlüğü yetki ve görev tanımlarının güncel hale getirilmesi, verilen işlerin aksamadan yürütülmesi için Fen İşleri Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliğinin güncellenmesi.

6-Fiyat Tarifesi Hk:

Belediyemize bağlı işletmelerden Söğütlüdere Göl Restorant, faaliyette bulunduğu süreler içerisinde Belediyemiz Personellerine yönelik olarak (Memur ve Kadrolu İşçi) verilen hizmetlerden 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18. Maddesini (f) bendine istinaden %15 indirim yapılması.

7-DiIek ve Temenniler

8-Kapanış

                   

 

 

 

  Diğer Konular :


 06 Mart 2017 Pazartesi - Meclis Gündemi

 06 Şubat 2017 Pazartesi - Meclis Gündemi

 02 Ocak 2017 Pazartesi - Meclis Gündemi

 05 Aralık 2016 Pazartesi - Meclis Gündemi

 07 Kasım 2016 Pazartesi - Meclis Gündemi

 03 Ekim 2016 Pazartesi - Meclis Gündemi

 05 Eylül 2016 Pazartesi - Meclis Gündemi

 11 Temmuz 2016 Pazartesi - Meclis Gündemi

 06 Haziran 2016 Pazartesi - Meclis Gündemi

 02 Mayıs 2016 Pazartesi - Meclis Gündemi

 05 Nisan 2016 Salı - Meclis Gündemi

 07 Mart 2016 Pazartesi - Meclis Gündemi

 01 Şubat 2016 Pazartesi - Meclis Gündemi

 04 Ocak 2016 Pazartesi - Meclis Gündemi

 07 Aralık 2015 Pazartesi - Meclis Gündemi

 02 Kasım 2015 Pazartesi - Meclis Gündemi

 05 Ekim 2015 Pazartesi - Meclis Gündemi

 07 Eylül 2015 Pazartesi - Meclis Gündemi

 29 Ağustos 2015 Cumartesi - Meclis Gündemi

 07 Temmuz 2015 Salı - Meclis Gündemi

 04 Mayıs 2015 Pazartesi - Meclis Gündemi

 20 Nisan 2015 Pazartesi - Olağanüstü Meclis Gündemi

 06 Nisan 2015 Pazartesi - Olağan Meclis Gündemi

 02 Mart 2015 Pazartesi - Olağan Meclis Gündemi

 02 Şubat 2015 Pazartesi - OLAĞAN MECLİS Gündemi

 05 Ocak 2015 Pazartesi - Olağan Meclis Gündemi

 01 Aralık 2014 Pazartesi - Meclis Gündemi

 03 Kasım 2014 Pazartesi - Meclis Gündemi

 08 Ekim 2014 Çarşamba - Meclis Gündemi

 01 Eylül 2014 Pazartesi - Meclis Gündemi

 05 Ağustos 2014 Salı - Meclis Gündemi

 04 Ağustos 2014 Pazartesi - Meclis Gündemi

 07 Temmuz 2014 Pazartesi - Meclis Gündemi

 17 Haziran 2014 Salı - Olağanüstü Meclis Gündemi

 02 Haziran 2014 Pazartesi - Meclis Gündemi

 05 Mayıs 2014 Pazartesi - Meclis Gündemi

 28 Nisan 2014 Pazartesi - Olağanüstü Meclis Gündemi

 05 Nisan 2014 Cumartesi - Meclis Gündemi

 03 Mart 2014 Pazartesi - Meclis Gündemi

 03 Şubat 2014 Pazartesi - Meclis Gündemi

 06 Ocak 2014 Pazartesi - Meclis Gündemi

 02 Aralık 2013 Pazartesi - Meclis Gündemi

 04 Kasım 2013 Pazartesi - Meclis Gündemi

 07 Ekim 2013 Pazartesi - Meclis Gündemi

 12 Ağustos 2013 Pazartesi - Meclis Gündemi

 12 Ağustos 2013 Pazartesi - Olağanüstü Meclis Gündemi

 01 Temmuz 2013 Pazartesi - Temmuz Ayı Meclis Gündemi

 20 Mayıs 2013 Pazartesi - Olağanüstü Meclis Gündemi

 01 Nisan 2013 Pazartesi - Meclis Gündemi

 04 Mart 2013 Pazartesi - Meclis Gündemi

 04 Şubat 2013 Pazartesi - Meclis Gündemi

 03 Ocak 2011 Pazartesi - MECLİS Gündemi

 06 Aralık 2010 Pazartesi - MECLİST Gündemi

 27 Nisan 2010 Salı - Meclis Gündemi

 05 Nisan 2010 Pazartesi - Meclis Gündemi

 01 Mart 2010 Pazartesi - meclis Gündemi


 

 

 
 

 Yönetim

Meclis Gündemi

 

 

 

 

Kilis Belediyesi

 


Meclis Gündemi

Meclis Kararları

Meclis Üyeleri

Yönetim Şeması

Hizmet Birimleri

Baskan Yardımcıları


İletisim

Hizmet Standartları

Stratejik Plan

Faaliyet Raporu

Müdürlükler

Etik Komisyonu

T.C. Kamu Denetçiligi Kurumu
 

İÇ KONTROL
 EYLEM PLANI
2017 - 2018