Site içi Arama 

 

 

 

  MECLİS GÜNDEMİ

 

T.C.
KİLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü   

 

             Belediyemiz Meclisi 2015 yılı Temmuz ayı olağan toplantısını yapmak üzere aşağıda
belirtilen gündem maddeleri ile 06.07.2015  Pazartesi günü saat 14:00'de Belediyemiz Meclis
toplantı salonunda toplanacaktır.
            
            


 

             Av. Hasan KARA   
Kilis Belediye Başkanı

           

GÜNDEM      :


1- İmar Komisyonuna havale edilen evrakların görüşülmesi

          1- İlimiz Deveciler Mahallesi Ada 1823,Parsel 13 de kayıtlı taşınmazın sahibi Fidan ACARLIOĞLU “na ait  Mevcut imar planında su deposu olarak görülen yerin kamulaştırılması için Encümene yetki verilmesinin uygun olduğuna  oybirliği ile

          2- İlimiz Şıhabdullah mahallesi 1514 ada ,6 parselde kayıtlı mevcut imar planında 7 metrelik yol üzerinde bulunan taşınmaza fen işleri Müdürlüğünce asfalt yapıldığı tespit edilmiş olup,söz konusu taşınmazın kamulaştırılması için Encümene yetki verilmesinin  uygun olduğuna oybirliği  ile

           3-İlimiz Şıhabdullah mahallesinde bulunan Ada 2449,parsel 263 de bulunan taşınmaz için taşınmaz sahibi Faruk YALÇIN” a ait  taşınmazının zemin katının asma katlı işyerine dönüştürülmesi hakkındaki teklifin yeniden incelenerek  bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesinin uygun olduguna oybirliği ile  

          4-İlimiz Demirciler Mahallesinde bululan pafta 101,ada 219,parsel 3 de  bulunan taşınmaz M.Zeki SÜRMENELİ ekle imar planı dosyasında bitişik nizam 3 katlı konut alanında bululan 10 metrelik yolun zemindeki yapılaşmaya göre kaydırılması hakkındaki teklifin uygun olduğuna oybirliği ile

          5-İlimiz Deveciler mahallesinde bululan pafta 42,ada 640,parsel 146 da bulunan taşınmaz için M.Rüstem SARIBAŞOĞLU bitişik nizam 3 katlı konut alanının zeminde doğu ve batıda 5 metre çekme mesafesi bırakılarak asma katlı ticaret alanı üst katlardaki konut alanlarında ise kuzeyden 5 metre çekilerek kat adedi değiştirilmeden yapılan plan değişikliğinin onaylanmasının uygun olduguna oybirliği ile

         6-İlimiz Deveciler mahallesinde bulunan ada 509,parsel 1 de bulunan taşınmaz için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ekli imar planı dosyasında Abdurrahman İyigün İlköğretim Tesis alanının doğu ve güney bahçe çekme mesafelerinin 10 metreden 5 metreye düşürülmesi uygun olduğuna oybirliği ile  karar verildi

 2- Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen evraklar

    Belediyemizce uygulanmakta olan 2 nolu ücret tarifesi ek yapılarak hazırlanan

      - Anfi Tiyatro Yer Tahsis Ücreti(Günlük)Resmi Kurumlar, Siyasi partiler ve dernekler için 250,00

    Yardım kuruluşları için (Kızılay Vs). ücretsiz

       -Özel Halk Otobüsü reklam vergisi ( Her bir araç için yıllık) 35,00  

       -Küçük kepçe vasıta kiralama üçreti (1 Saat) 250.00 TL

3- Japonya Uluslar arası İşbirliği ajansından alınacak kredi için Başkana yetki verilmesi

4- Çöp Toplama aracı

     Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Nakdi yardım ile ihale yapılarak alınan  çöp toplama aracının hibe kapsamında “haczedilmemesi “ için karar alınması.  

5-İmar Değişikliği hakkındaki teklifler

     1- Mülkiyeti Belediyemize ait olan Aşıt mahallesi 2552 ada 1 ve 4 de kayıtlı taşınmazların Yapı nizamının Bitişik Nizam 3 kattan ayrık nizam 5 kata çıkartılması (Komisyon)

    2- Hacı İlyas mahallesi Maarif Sokağın Ticari Aks olarak belirlendiğine dair alınan Meclis kararının Koruma amaclı İmar Planına Plan notu olarak eklenmesi (Komisyona)

    3- Tekel Kavşağı ve Hacı Cümbüş Cami kavşaklarının İl Trafik Komisyonunun uygun görüşü doğrultusunda  hazırlanan İmar Planı değişikliği (Komisyona)

    4- Üniversite Bölgesindeki yoğun yapılaşma nedeniyle oluşan Otopark ihtiyacının otopark Yönetmeligi gereğince karşılanabilmesi için İmar Planı değişikliği yapılması (Komisyona)

    5- Mülkiyeti Mehmet ÜNLÜKAHRAMAN adına kayıtlı olan Safter Necioğlu bulvarı üzerinde bulunan 856 ada 291 ve 295 parselde kayıtlı taşınmazların zemin katına asma katlı işyeri zorunlulugu getirilmesi (Komisyona)

    6- Mülkiyeti Hüseyin ERENDOR adına kayıtlı olan İnönü bulvarı üzerindeki 313 ada 6 ve 7 parselde kayıtlı taşınmazların Yapı nizamının bitişik nizam 5 kattan Bitişik Nizam 7 kat Ticaret alanına dönüştürülmesi(Komisyona)

    7- Mülkiyeti Mensure BARUTÇU”ya ait  Aşıt mahallesi Alpdağ Sokak üzerindeki 2413 ve 2414 adanın Yapı nizamının bitişik nizam 3 kattan Ayrık nizam 5 kata çıkartılması(Komisyona)

    8- Mülkiyeti Ahmet BARAK”a ait Aşıt mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerindeki 1066 ada 544 parselde kayıtlı taşınmazın Ön bahçesinin Bitişik parsellere göre düzenlenmesi (Komisyona)

 

    9-  Mülkiyeti Acme Tekstil  San.Tic.A,Ş. Adına kayıtlı araç muayene istasyonu olarak kullanılan Şıhabdullah Mahallesi 534 ada 161 parselde kayıtlı taşınmazın yapı yaklaşma mesafesinin 10 metreden 5 metreye düşürülmesi  (Komisyona)

   10- Mülkiyeti Ahmet HANGİLLİOĞLU adına kayıtlı olan  Asri Mezarlık batısındaki Demirciler mahallesi 1492 ada 4,5,6,7,8,9 ve 10 parselde kayıtlı taşınmazların Yapı nizamının Konuttan Ayaryakıt ve LPG İstasyonuna dönüştürülmesi (Komisyona)

   11- Emineyet Müdürlüğü hizmet binasının bulunduğu  1097 ada 51 parselde kayıtlı taşınmazın İmar Planının kadastral mülkiyete göre düzeltilmesi (Komisyona)

   12- Mülkiyeti  M.Nuri ÇAMLI ve Enver ÖZKARACA adına kayıtlı Üniversite Güneyinde yer alan  2544 ada 1 ve 2 parselde kayıtlı taşınmazların  yapı yaklaşma mesafelerinin belirlenmesi (Komisyona)

   6-Taşınmaz satın alınması

           İlimiz Hakverdi Mahallesi 323 ada,68 parselde kayıtlı 62,35 m2 lik Tarihi eser olarak tescilli Sıdıka BEBEKOĞLU  adına kayıtlı taşınmazın alımı.(Encümene yetki verilmesi)

7-Tahsis

     Toroslar Elektirik Dağıtım Şirketinin haberleşme direği ve Radyolink İstasyonu olarak kullanılmak üzere İlimiz Bölük mahallesi 1162 ada,181 parselde Belediyemiz adına kayıtlı olan taşınmazın 7x7 ebatında bir alanın ilgili kuruma tahsisi.

8-Kamulaştırma

      1- Mülkiyeti Era KARAKAYA,Kemal İNAL v e Fatma İNAL adına kayıtlı Ticaret Lisesi  Kuzeyinde yer alan ve fiilen park olarak kullanılan Aşıt mahallesi 272 ada 1 parselde kayıtlı 1513 m2 lik alanın Kamulaştırılması .(Encümene yetki verilmesi)

     2-Mülkiyeti Ahmet Muhtar ULUTAŞ vrs adına kayıtlı Ali Metin Dirimtekin caddesi üzerinde bulunan 100. yıl cevre parkı olarak fiilen kullanılan Deveciler mahallesi 40 ada 1 parselde latıylı 421 m2 lik alan kamulaştırılması .(Encümene yetki verilmesi)

     3- Mülkiyeti Fatma BAYRAM ve Mehmet PORSUK  adına kayıtlı Üniversite Güneyinde bulunan fiilen yol olarak kullanılan 2138 ada 19 parselin 2329/6540 hisseye karşılık gelen 256,20 m2 lik alanın kamuştırılması (.(Encümene yetki verilmesi) 

9-Atık durumda bulunan boraların Köseceli Belediyesine verilmesi

  1- Konak göleti içme suyu şebekesinin atıl durumda ki olan hattımızın borularının  Köseceli Belediyesinin  alt yapısında kullanılmak üzere   verilmesi

 

GÜNDEM DIŞI

                  

1- Su üçret tarifesi ( Belediyemizce uygulanmakta olan su ücret tarifesi günün şartlarına göre düşük kaldığı ve Yönetmelik gereği Atık su Tarife bedelinin belirlenmesi,)

2- Park Bahçe Bakım hizmeti ihalesi (Park ve Bahçe işlerinin bakımının  3 yıl süreyle ihale suretiyle

verilmesi )

3-  Kamulaştırma davası (Kilis Merkez Şıhabdullah mahallesi Ada 122,parsel 156  ve yine mülkiyeti Mehmet  Biroğulları mirasçılarına ait olan taşınmazdaki kamulaştırma bedeli ile ilgili anlaşma yolu ile tasfiyeye karar verilip verilmemesi)

 

 

 

  Diğer Konular :


 04 Mart 2019 Pazartesi - Meclis Gündemi

 04 Şubat 2019 Pazartesi - Meclis Gündemi

 07 Ocak 2019 Pazartesi - Meclis Gündemi

 03 Aralık 2018 Pazartesi - Meclis Gündemi

 05 Kasım 2018 Pazartesi - Meclis Gündemi

 01 Ekim 2018 Pazartesi - Meclis Gündemi

 03 Eylül 2018 Pazartesi - Meclis Gündemi

 02 Temmuz 2018 Pazartesi - Meclis Gündemi

 04 Haziran 2018 Pazartesi - Meclis Gündemi

 07 Mayıs 2018 Pazartesi - Meclis Gündemi

 02 Nisan 2018 Pazartesi - Meclis Gündemi

 05 Mart 2018 Pazartesi - Meclis Gündemi

 05 Şubat 2018 Pazartesi - Meclis Gündemi

 22 Ocak 2018 Pazartesi - Olağanüstü Meclis Toplantısı

 09 Ocak 2018 Salı - Meclis Gündemi

 08 Ocak 2018 Pazartesi - Meclis Gündemi

 04 Aralık 2017 Pazartesi - Meclis Gündemi

 06 Kasım 2017 Pazartesi - Meclis Gündemi

 02 Ekim 2017 Pazartesi - Meclis Gündemi

 11 Eylül 2017 Pazartesi - Meclis Gündemi

 14 Temmuz 2017 Cuma - Olağanüstü Meclis Toplantısı Gündemi

 03 Temmuz 2017 Pazartesi - Meclis Gündemi

 05 Haziran 2017 Pazartesi - Meclis Gündemi

 08 Mayıs 2017 Pazartesi - Meclis Gündemi

 03 Nisan 2017 Pazartesi - Meclis Gündemi

 06 Mart 2017 Pazartesi - Meclis Gündemi

 06 Şubat 2017 Pazartesi - Meclis Gündemi

 02 Ocak 2017 Pazartesi - Meclis Gündemi

 05 Aralık 2016 Pazartesi - Meclis Gündemi

 07 Kasım 2016 Pazartesi - Meclis Gündemi

 03 Ekim 2016 Pazartesi - Meclis Gündemi

 05 Eylül 2016 Pazartesi - Meclis Gündemi

 11 Temmuz 2016 Pazartesi - Meclis Gündemi

 06 Haziran 2016 Pazartesi - Meclis Gündemi

 06 Haziran 2016 Pazartesi - Meclis Gündemi

 02 Mayıs 2016 Pazartesi - Meclis Gündemi

 04 Nisan 2016 Pazartesi - Meclis Gündemi

 07 Mart 2016 Pazartesi - Meclis Gündemi

 01 Şubat 2016 Pazartesi - Meclis Gündemi

 04 Ocak 2016 Pazartesi - Meclis Gündemi

 07 Aralık 2015 Pazartesi - Meclis Gündemi

 02 Kasım 2015 Pazartesi - Meclis Gündemi

 05 Ekim 2015 Pazartesi - Meclis Gündemi

 07 Eylül 2015 Pazartesi - Meclis Gündemi

 03 Ağustos 2015 Pazartesi - Meclis Gündemi

 06 Temmuz 2015 Pazartesi - Meclis Gündemi

 04 Mayıs 2015 Pazartesi - Meclis Gündemi

 20 Nisan 2015 Pazartesi - Olağanüstü Meclis Gündemi

 06 Nisan 2015 Pazartesi - Meclis Gündemi

 02 Mart 2015 Pazartesi - Meclis Gündemi

 02 Şubat 2015 Pazartesi - Meclis Gündemi

 05 Ocak 2015 Pazartesi - Meclis Gündemi

 01 Aralık 2014 Pazartesi - Meclis Gündemi

 03 Kasım 2014 Pazartesi - Meclis Gündemi

 06 Ekim 2014 Pazartesi - Meclis Gündemi

 01 Eylül 2014 Pazartesi - Meclis Gündemi

 04 Ağustos 2014 Pazartesi - Meclis Gündemi

 04 Ağustos 2014 Pazartesi - Meclis Gündemi

 07 Temmuz 2014 Pazartesi - Meclis Gündemi

 17 Haziran 2014 Salı - Olağanüstü Meclis Gündemi

 02 Haziran 2014 Pazartesi - Meclis Gündemi

 05 Mayıs 2014 Pazartesi - Meclis Gündemi

 28 Nisan 2014 Pazartesi - Olağanüstü Meclis Gündemi

 07 Nisan 2014 Pazartesi - Meclis Gündemi

 03 Mart 2014 Pazartesi - Meclis Gündemi

 03 Şubat 2014 Pazartesi - Meclis Gündemi

 06 Ocak 2014 Pazartesi - Meclis Gündemi

 02 Aralık 2013 Pazartesi - Meclis Gündemi

 04 Kasım 2013 Pazartesi - Meclis Gündemi

 07 Ekim 2013 Pazartesi - Meclis Gündemi

 12 Ağustos 2013 Pazartesi - Olağanüstü Meclis Gündemi

 01 Temmuz 2013 Pazartesi - Meclis Gündemi

 20 Mayıs 2013 Pazartesi - Olağanüstü Meclis Gündemi

 01 Nisan 2013 Pazartesi - Meclis Gündemi

 04 Mart 2013 Pazartesi - Meclis Gündemi

 04 Şubat 2013 Pazartesi - Meclis Gündemi

 03 Ocak 2011 Pazartesi - Meclis Gündemi

 06 Aralık 2010 Pazartesi - Meclis Gündemi

 05 Nisan 2010 Pazartesi - Meclis Gündemi

 05 Nisan 2010 Pazartesi - Meclis Gündemi

 01 Mart 2010 Pazartesi - Meclis Gündemi


 

 

 
 

 Yönetim

"Meclis Gündemi"

 

 

 

 

Kilis Belediyesi

 


Meclis Üyeleri

Meclis Gündemi

Baskan Yardımcıları

Hizmet Birimleri

Meclis Kararları

Yönetim Şeması


İletisim

Hizmet Standartları

Etik Komisyonu

Müdürlükler

Faaliyet Raporu

Stratejik Plan

T.C. Kamu Denetçiligi Kurumu
 

İÇ KONTROL
 EYLEM PLANI
2017 - 2018