Site içi Arama 

 

 

 

Kilis Belediyesi - JEOLOJİK YAPI

 

  JEOLOJİK YAPI

 

 

 

JEOLOJİK YAPI

    Saha jeolojik yönden,sınırın Afrin vadisinden geçtiği farklı iki kısma ayrılmaktadır. Vadinin batısındaki kısım, Orojenik Fliş zonu olarak belirlenmekte ve Dış Toroslar'ın dış sıralarını oluşturmaktadır.
Buna karşılık; vadinin doğusundaki kısım Arap Platformuna ait arazilerden oluşmakta veya başka bir adlandırmayla, Gaziantep-Adıyaman Ön Çukuru Sedimantasyon Havzası olarak ayrılmaktadır. Orojenik Fliş Zonu'nda Afrin Vadisi'nin doğusunda Üst Kretase formasyonları üzerinde Tersiyer yaşlı tortullar ve en üstte de Kuaterner bazaltları yer almaktadır. Batı bölümünde ise sedimentler kıvrımlar halinde Afrin vadisi boyunca güneydoğuya doğru devrilmişlerdir.
     Arap Platformu ile Orojenik Fliş Zonıı arasındaki sınır, il sınırının güney batısındaki Darnik dağından başlayarak Afrin vadisi boyunca kuzeydoğuya doğru belirgin bir fayla sınırlanmıştır. Arap Platformu üzerindeki doğu bölümde ise formasyonlar hemen hemen yatay veya hafif eğimlidir.
Gerek Afrin vadisi doğusundaki gerekse batısındaki sahalar miyosen sonunda oluşan fay sistemleri ile parçalanarak Kuaterner içerisinde de devam eden bazalt akıntıları ile tüm saha bazaltlar tarafından örtülmüştür 

 

 

 


 

 

 

 Alt Sayfalar 

 

 1 - BİTKİ ÖRTÜSÜ

 

 2 - İKLİM ÖZELLİKLERİ

 

 3 - JEOLOJİK YAPI

 

 4 - YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 
 

 Kilisimiz

"Kilisin Coğrafyası"

 

 

 

 

Kilis Belediyesi

 


Meclis Üyeleri

Meclis Gündemi

Baskan Yardımcıları

Hizmet Birimleri

Meclis Kararları

Yönetim Şeması


İletisim

Hizmet Standartları

Etik Komisyonu

Müdürlükler

Faaliyet Raporu

Stratejik Plan

T.C. Kamu Denetçiligi Kurumu
 

İÇ KONTROL
 EYLEM PLANI
2017 - 2018