Site içi Arama 

 

 

 

Kilis Belediyesi - Şem-un Nebi Türbesi

 

  Şem-un Nebi Türbesi

 

 

 

ŞEM’UN NEBİ TÜRBESİ(Küt Küt Dede)

Türbe, Nureddin Mahallesi’ndeki Medrese Sokağındadır. Türbenin üç tarafı evlerle çevrili olup, yalnızca doğu cephesi açıktır. Düzgün kesme taştan yapılan türbe kare planlıdır. Türbenin kitabesi bulunmadığından yapım tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Kapının üstünde yazılı dört mısralı bir onarım kitabesi bulunmaktadır. Bu kitabeye göre Polo’lu Mehmet Efendi tarafından 1885 yılında, 1958’de de yerel dernek tarafından onarılmıştır. Kilis Hurufat Defterlerinde Şem’un Nebi Zaviyesi’ne ait bir kayıt göz önüne alınacak olursa türbenin de 18. yüzyılda yapılmış olduğu anlaşılmaktadır.

Türbenin içerisinde iki tane sanduka bulunmaktadır. Sandukaların üzerinde bu zatların kimliğini aydınlatacak bir bilgi bulunmamaktadır. Rivayete göre Hz. Yakup’un oğullarından birinin adı Şem’un olduğu gibi, Hz. İsa’nın havarilerinden birinin adının da Şem’un olduğu söylenmektedir. Yöredeki yaygın inanca göre bu türbe, Hz. Peygamber’imizin ashabından olan ve 83 yıl at üzerinde savaşan Şem'una aittir. Ayrıca halk arasında bu zata Küt Küt Dede de denilmektedir. Gözde çıkan kütküte(arpacık) bu türbenin toprağı sürülürse iyileşeceğine dair yöre halkında yaygın bir inanış vardır. Anlatılan bir menkıbeye göre Pololu Mehmet Efendi bir savaşta arkadaşı ile beraber tehlikeli bir duruma düşmüş, düşman tarafından imha edilecekken bu türbe içinde yatan zat yeşil elbise ve sancağı ile yetiş onları bu durumdan kurtarmıştır. Bunun üzerine bir minnet borcu olarak Mehmet Efendi Kilis’e döndüğünde türbeyi tamir ettirmiştir.

 

 

 


 

Sayfalar-medya-galeri/336/345/galeri/
Kilis Belediyesi Resim Arşivi

-DSC07101.JPG

DSC07101

-DSC07102.JPG

DSC07102

-DSCF5652.JPG

DSCF5652

-DSCF5653.JPG

DSCF5653

-IMG_0628.JPG

IMG_0628

-IMG_0629.JPG

IMG_0629

-IMG_0630.JPG

IMG_0630

-IMG_0631.JPG

IMG_0631

-IMG_0632.JPG

IMG_0632

 

 

 Alt Sayfalar 

 

 1 - 1

 

 2 - Açık Türbe

 

 3 - Altun Dede Türbesi

 

 4 - Baytazzade Türbesi (Tekke)

 

 5 - Bekir Dede Türbesi

 

 6 - Bilali Habeş Türbesi

 

 7 - Canpolat Paşa Türbesi

 

 8 - Hocazade Abdullah Envari Türbesi

 

 9 - Hulk Dede Türbesi

 

 10 - Şem-un Nebi Türbesi

 

 11 - Şeyh Ahmet ve Şeyh Muhammet

 

 12 - Şeyh Cüneydi Türbesi

 

 13 - Şeyh Halil Türbesi

 

 14 - Şeyh Karababa Türbesi

 

 15 - Şeyh Kırbe Türbesi

 

 16 - Şeyh Kırbe Türbesi

 

 17 - Şeyh Mansur Türbesi

 

 18 - Şeyh Muhammed Bahaddin ve Şahabettin

 

 19 - Şeyh Muhammed Bahaeddin ve Şahabeddin Türbesi

 

 20 - Şeyh Muhammed Bedevi Türbesi

 

 21 - Şeyh Muhammed Ensari Türbesi

 

 22 - Şurahbil Bin Hasene Türbesi

 

 23 - Talha ve Zübeyr Hz. Türbesi

 

 24 - Yusuf İzzettin Türbesi


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 
 

 Kilisimiz

"Türbeler"

 

 

 

 

Kilis Belediyesi

 


Meclis Üyeleri

Meclis Gündemi

Baskan Yardımcıları

Hizmet Birimleri

Meclis Kararları

Yönetim Şeması


İletisim

Hizmet Standartları

Etik Komisyonu

Müdürlükler

Faaliyet Raporu

Stratejik Plan

T.C. Kamu Denetçiligi Kurumu
 

İÇ KONTROL
 EYLEM PLANI
2017 - 2018