Site içi Arama 

 

 

 

Kilis Belediyesi - Şeyh Muhammed Bahaddin ve Şahabettin

 

  Şeyh Muhammed Bahaddin ve Şahabettin

 

 

 

ŞEYH MUHAMMED BAHAEDDİN ve
UHAMMET ŞAHABETTİN 

TÜRBESİ(Merkez)

          Bu türbe Kilis Yenimahalle’de, Cumhuriyet Caddesi ile Dolap pazarı Sokağı arasında ve köşe başında 150 kapı numarasını taşır. Bu türbe ile ilgili kaynaklarda bir bilgiye rastlanmamaktadır. Evliya Çelebi seyahatnamesinde bu türbeden bahsetmez. Türbenin kuzey cephesindeki Türkçe yazılı altı satırlık bir kitabede burada gömülü bulunan Şeyh Muhammed Şehabeddin ile Şeyh Muhammed Bahaeddin Bağdadi’nin h.644 (1246) yılında şehit düştükleri belirtilmiştir. Türbenin mimari yapısından XIX. yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır. Türbe dikdörtgen planlıdır. Türbe kesme taştan yapılmış, üzeri tromplu yarım bir kubbe ile örtülmüştür. Türbenin kuzey ve batı cephesinde iki küçük penceresi bulunmaktadır. Ayrıca arkasında Hoca hamamının dolabı vardır. Hamamın suyu vaktiyle bu dolapla çıkarılırdı. Üstünü örten kubbesinin yarısı yol açılırken kesilerek kaldırılmıştır.

         Sultan II. Abdülhamit dönemine ait albümlerde bu türbenin bir resmi bulunmaktadır. Bu resme dayanılarak türbenin kubbe ile örtülü olduğu anlaşılmaktadır. Cumhuriyet Caddesi’nin genişletilmesi sırasında türbenin yarısı yıkılmıştır. Bugünkü durumu ile dikdörtgen planlıdır. Türbe kesme taştan yapılmış, üzeri tromplu yarım bir kubbe ile örtülmüştür. Türbenin kuzey ve batı cephesinde iki küçük penceresi bulunmaktadır. Batı cephesinde girişi vardır. Türbe içerisinde iki sanduka olup, bunların kimlere ait olduğunu belirten bir ibareye rastlanmamıştır.

 

 

 

 


 

Sayfalar-medya-galeri/336/359/galeri/
Kilis Belediyesi Resim Arşivi

-IMG_1253

IMG_1253

-IMG_1257

IMG_1257

-IMG_1258

IMG_1258

-IMG_1259

IMG_1259

 

 

 Alt Sayfalar 

 

 1 - 1

 

 2 - Açık Türbe

 

 3 - Altun Dede Türbesi

 

 4 - Baytazzade Türbesi (Tekke)

 

 5 - Bekir Dede Türbesi

 

 6 - Bilali Habeş Türbesi

 

 7 - Canpolat Paşa Türbesi

 

 8 - Hocazade Abdullah Envari Türbesi

 

 9 - Hulk Dede Türbesi

 

 10 - Şem-un Nebi Türbesi

 

 11 - Şeyh Ahmet ve Şeyh Muhammet

 

 12 - Şeyh Cüneydi Türbesi

 

 13 - Şeyh Halil Türbesi

 

 14 - Şeyh Karababa Türbesi

 

 15 - Şeyh Kırbe Türbesi

 

 16 - Şeyh Kırbe Türbesi

 

 17 - Şeyh Mansur Türbesi

 

 18 - Şeyh Muhammed Bahaddin ve Şahabettin

 

 19 - Şeyh Muhammed Bahaeddin ve Şahabeddin Türbesi

 

 20 - Şeyh Muhammed Bedevi Türbesi

 

 21 - Şeyh Muhammed Ensari Türbesi

 

 22 - Şurahbil Bin Hasene Türbesi

 

 23 - Talha ve Zübeyr Hz. Türbesi

 

 24 - Yusuf İzzettin Türbesi


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 
 

 Kilisimiz

"Türbeler"

 

 

 

 

Kilis Belediyesi

 


Meclis Üyeleri

Meclis Gündemi

Baskan Yardımcıları

Hizmet Birimleri

Meclis Kararları

Yönetim Şeması


İletisim

Hizmet Standartları

Etik Komisyonu

Müdürlükler

Faaliyet Raporu

Stratejik Plan

T.C. Kamu Denetçiligi Kurumu
 

İÇ KONTROL
 EYLEM PLANI
2017 - 2018